Privacyverklaring

Slimkopen.nl houdt je gegevens privé.

 * Slimkopen.nl is een onderdeel van Boer Staphorst

Download als PDF


Privacyverklaring  Boer  Staphorst  B.V.

Inleiding
Dit  is  de  privacyverklaring  van  Boer  Staphorst  B.V.(BS).  In  deze  verklaring  verschaft  BS informatie  over  de  persoonsgegevens  die  worden  verwerkt  van  betrokkenen  (klanten  en  bezoekers  van  de  website)  in  het  kader  van  de  dienstverlening  en  websites  van  BS.  BS gaat  zorgvuldig  met  jouwgegevens  om  en  zorgt  ervoor  dat  elke  verwerking  voldoet  aan  de  toepasselijke  wet-en  regelgeving.

Deze  privacyverklaring  is  voor  het  laatst  gewijzigd  op  23  mei  2018.Bij  wijzigingen  wordt  de  laatste  versie op  de  website  gepubliceerd.

Wanneer  is  deze  privacyverklaring  van  toepassing?
Deze  privacyverklaring  is  van  toepassing  op  alle  persoonsgegevens  die  BS verzamelt  en  verwerkt  van  betrokkenen  in  het  kader van de  aangeboden  diensten,  producten,  het  gebruik  van  de  app  en/of  het  bezoeken  van  onze  websites.

Deze  privacyverklaring  is  van  toepassing  op  alle  persoonsgegevens  die  BS  verwerkt.  Onder  BS  vallen  in  ieder  geval  de  volgende  websites:
- www.boer-staphorst.nl;
- www.slimkopen.nl;

Door  het  aanmaken  van een account,  afnemen  van  onze  diensten  en/of  producten,  het  gebruiken  van  de  app  en/of  het  bezoeken  van  onze websites  geef  je toestemming aan  BS om  jouwpersoonsgegevens  in  overeenstemming  met  deze  privacyverklaring  te  verwerken. 

Als  je  jonger  bent  dan  16  jaar,  mag  je slechts  persoonsgegevens  aan  BS  verstrekken  indien  één  van  je ouders  of  een  wettelijke  vertegenwoordiger  die  deze  privacyverklaring  heeft  gelezen  ons  hiervoor  namens  joutoestemming  geeft.  Wij  verzoeken  je daarom  geen  gegevens aan  ons  te  verstrekken  indien  je nog  geen  toestemming  hebt  gekregen.

Op  onze  website  kunnen  links  naar  andere  websites  staan.  Wij  zijn  niet  verantwoordelijk  voor  de  inhoud  of  de  privacy  bescherming  van  deze  websites.  We  adviseren  dan  ook  om  altijd  de  privacy  statement  van  de  betreffende  website  te  lezen.

Wie  is  verantwoordelijk  voor  jouw gegevens?
BS,  gevestigd  aan  Achthoevenweg  2  (7951SK)  te  Staphorst en  ingeschreven  bij  de  Kamer  van  Koophandel  onder  nummer  05057910is  de  verantwoordelijke  voor  de  verwerking  van  persoonsgegevens  zoals  beschreven  in  deze  privacyverklaring.

Op  welke  grond  verwerken  wij  jouw  gegevens?
Wij  verwerken  jouw  persoonsgegevens  omdat  dat  noodzakelijk  is  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  of  omdat  je  ons  toestemming  hebt  gegeven.  In  sommige  gevallen  kan  het  zo  zijn  dat  we  wettelijk  verplicht  zijn  bepaalde  persoonsgegevens  te  bewaren.  Soms  hebben  we  ook  een  gerechtvaardigd  belang  voor  de  verwerking  van  persoonsgegevens,  in  zo’n  geval  staat  het  gerechtvaardigd  belang  omschreven  in  die  betreffende  verwerking. 

Welke  gegevens  verwerken  wij  en  voor  welk  doel?
Account
In  je  account  op  de  website,  webshop  en/of  app  van  BS  slaan  we  onder  andere  je  inloggegevens,  personalia  (naam,  geslacht,  adres  en  woonplaats),  je  bestelgegevens,  telefoonnummer,  geboortedatum,  betaalgegevens en  e-mailadres.  We  slaan  deze  gegevens  op  zodat  je  ze  de  volgende  keer  niet  opnieuw  hoeft  in  te  voeren. Deze  persoonsgegevens  verwerken  wij  zodat  jij  je  bestelling  in  je  account  kunt  inzien,  je  gemakkelijker  nog  een  keer  kunt  bestellen  en  om  je  op  de  hoogte  te  houden  van  acties  en  aanbiedingen  van  BS. 

Als  je  zeven  jaar  niets  meer  hebt  besteld  of  zeven  jaar  niet  hebt  ingelogd  bij  BS  dan  verwijderen  we  je  account  en  al  je  persoonsgegevens.

Klantenservice
Als  je met onze  klantenservice  chat,  belt  of  mailt  kan  het  zo  zijn  dat  we  aantekeningen  maken  van  het  gesprek. Natuurlijk  kun  je  ons  ook  een  berichtje  sturen  via  Whatsapp,  Facebook,  Twitter  of  andere  sociale  media.
De  aantekeningen  van  het  gesprek  bewaren  we  om  ervoor  te  zorgen  dat  we  weten  waarover  je  eerder  contact  met  ons  opgenomen  hebt.  Daarnaast  verwerken  we  natuurlijk  ook  je  contactgegevens  zoals  je  telefoonnummer  of  e-mailadres  en  gegevens  over  wie  jij  bent.  De  aantekeningen  van  je  contact  met  onze  klantenservice  worden  bewaard  zo  lang  je  klant  bij  ons  bent.  We  verwerken  jouw  persoonsgegevens  op  grond  van  uitvoering  van  de  overeenkomst. C

Cameratoezicht
Voor  de  veiligheid  van  onze  collega’s  en  producten,  maar  ook  die  van  onze  klanten  maken  we  gebruik  van  cameratoezicht  in  en  om  de  winkel.  De  camerabeelden  worden  na  maximaal  vier  weken verwijderd,  tenzij  er  een  belangrijke  reden  is  om  de  beelden  langer  te  bewaren  (bijvoorbeeld  wanneer  de  politie  daarom  vraagt).  BS  heeft  een  gerechtvaardigd  belang  bij  het  gebruik  van  cameratoezicht  in  en  om  de  winkel. 

Nieuwsbrief
Je  kunt  je  aanmelden  voor  een  nieuwsbrief.  Via  de  nieuwsbrief  houden  we  je  op  de  hoogte  van  allerlei  leuke  aanbiedingen  en  acties  die  BS  heeft.  Voor  het  versturen  van  de  nieuwsbrief  verwerken  we  alleen je  e-mailadresen  geboortedatum.  We  verwerken  je  persoonsgegevens  omdat  je  ons  daar  toestemming  voor  hebt  gegeven.

In  sommige  gevallen  heb  je  aanvullende  persoonsgegevens  aan  ons  verstrekt.  Met  die  persoonsgegevens  kunnen  we  je  bijvoorbeeld  een  verjaardagsmail  sturen.  Hier  heb  je  dan  natuurlijk  wel  toestemming  voor  gegeven.  Mocht  je  de  nieuwsbrief  niet  meer  willen  ontvangen  kun  je  je  altijd  onderaan  de  nieuwsbrief  uitschrijven.

Voor  het  versturen  van  de  nieuwsbrief  gebruiken  we  een  programma  dat  ons  in  staat  stelt  om  te  zien  of  je  de  e-mail  geopend  hebt,  hoe  lang  je  naar  de  e-mail  gekeken  hebt  en  of  je  doorgeklikt  hebt  naar  onze  website.  Deze  gegevens  verwerken  we  om  te  leren  hoe we  betere  nieuwsbrieven  kunnen  maken.  Dit  is  een  gerechtvaardigd  belang  van  BS. 

Het  plaatsen  van  een  order  in  de  winkel  of  online
Om  je  bestelling  snel  en  goed  af  te  handelen hebben  we  je  NAW-gegevens,  e-mailadres,  telefoonnummer(s),  eventuele  andere  afleveradressen en  soms  ook  betaalgegevens  nodig.  We  kunnen  jouw  bestelling  met  die  gegevens  zo  snel  mogelijk  afhandelen en  we  houden  je  ook  op  de  hoogte  van  je  bestelling. 

Mocht  je  je  bestelling  thuis  geleverd  willen  krijgen dan geven  we  je persoonsgegevens  ook  aan eventuele  derden  door.  We  kunnen  je  persoonsgegevens  bijvoorbeeld  doorgeven  aan  bezorgdiensten  of  soms  aan  een  leverancier  zodat  de  leverancier  het  pakketje  rechtstreeks  naar  jou  kan  sturen.  Met  alle  derde  partijen  hebben  we  strenge  afspraken  gemaakt  hoe  ze  met  jouw  persoonsgegevens  omgaan.

Deze  persoonsgegevens  hebben  we  nodig  om  de  overeenkomst  met  jou  uit  te  voeren.  We  bewaren  de  persoonsgegevens  over  je  bestelling  en  de  afhandeling  daarvan  zeven  jaar.  Dit  is  de  wettelijke  bewaartermijn  die  geldt  voor  dit  soort  bestellingen. 

Reparatie  of  service
Mocht  een  product in  aanmerking  komen  voor  reparatie  of  service  dan  hebben  we  voor  de  uitvoering  van  de  reparatie  of  service  persoonsgegevens  van  je  nodig. De  reparaties  laten  we  in  sommige  gevallen  uitvoeren  door  andere  partijen.  Deze  andere  partijen  hebben  natuurlijk  wel  gegevens  van  je  nodig.  Als  dat  noodzakelijk  is,  geven  we  je  persoonsgegevens  door  aan  de  partijen  die  de  reparaties  of  service  verrichten.

In  sommige  gevallen  kun  je  voor  een  uitgebreide  garantie  kiezen.  Deze  garanties  worden  vaak  uitgevoerd  door  derde  partijen.  Om  deze  garantie  in  de  toekomst  uit  te  kunnen  voeren  worden  je  persoonsgegevens  doorgegeven  aan  de  leverancier  of  de  uitvoerder  van  de  garantie.  Deze  persoonsgegevens  worden  op  grond  van  uitvoering  van  een  overeenkomst  verwerkt. 

Achteraf  betalen
In  sommige  gevallen  bieden  we  de  optie  om  je  bestelling  achteraf  te  betalen.  Om  het  risico  te  beperken  vinden  we  het  belangrijk  dat  we  je  kredietwaardigheid  kunnen  en  mogen  toetsen.  Dat  toetsen  gebeurt  door  externe  bedrijven.  Voor  het  uitvoeren  van  een  dergelijk onderzoek  naar  jouw  kredietwaardigheid  kunnen  we  je  persoonsgegevens  doorgeven  aan  die  externe  bedrijven.

Contactformulier
Het  is  mogelijk  om  vragen  aan  BS  te  stellen  via  een  contactformulier  op  de  website.  Voor  het  afhandelen  van  je  vraag  verwerken  we  je  naam,  e-mailadres  en  natuurlijk  de  inhoud  van  je  bericht.  Je  kunt  er  vrijwillig  voor  kiezen  om  je  telefoonnummer  en/of  woonplaats  door  te  geven. 

De  persoonsgegevens  uit  het  contactformulier  worden  na  twee  jaar  verwijderd. 

Websites,  apps  en  systeem
Op  de  website  worden  algemene  gegevens  van  onze  bezoekers  bijgehouden.  We  houden  het  IP-adres  bij,  daarnaast  analyseren  we  het  klik- en  surfgedrag  van  bezoekers  van  de  website  om  de  werking  van  de  website  te  kunnen  optimaliseren. 

Binnen  de  apps,  website  en/of  het  systeem van  BS worden  gebruiksstatistieken  geanalyseerd.  Het  doel  hiervan  is  de  inrichting en de  beveiliging  te  optimaliseren  voor  de  bezoekers en/of  gebruikers.  Aan  de  hand  van  deze  gegevens  kan  BS de  diensten  zoveel  mogelijk  op  de  behoefte  van  de  bezoekers  en/of  gebruikersafstemmen.  BS  kan  generieke  klantpatronen  opstellen  om  haar  dienstverlening  te  verbeteren  en  relevantere  aanbiedingen  te  kunnen  doen  aan  onze  klanten.  Bezoekers en/of gebruikers worden  in  principe  niet  individueel gevolgd  bij  het  surf- en  klikgedrag.

De  gegevens  over  je  klik-en  surfgedrag  worden  na  maximaal  twee  jaar  volledig  geanonimiseerd. 

Om  je  een  goede  service  te  kunnen  bieden  is  het  noodzakelijk  dat  BS  bovenstaande  gegevens  van  jou  ontvangt.  De  verstrekking  van  je persoonsgegevens  aan  BS is  een  noodzakelijke voorwaarde  om  een  overeenkomst  met  BS te  sluiten.  Wanneer  je de  gegevens  niet  verstrekt  is  het  helaas  niet  mogelijk  een  overeenkomst  met  BS aan  te  gaan.

Cookies
Op  onze  websites  maken  wij  gebruik  van  (functionele, analytische en  marketing) cookies  die  door  je browser  worden  opgeslagen  op  jouwapparaat,  bijvoorbeeld  op  jouwcomputer,  tablet  of  telefoon. 

In  deze  cookies  wordt  informatie  opgeslagen  (zoals  de  instellingen  van  je pc  en  door  jou aangegeven  voorkeuren)  om  een  volgend  bezoek  aan onze  website  te  vergemakkelijken.  Deze  informatie  bevat  geen  naam-of  adresgegevens  of  andere  persoonlijke  gegevens.  Je  kunt  je  browser  zo  instellen  dat  je tijdens  je  bezoek  aan  onze  website  geen  cookies  ontvangt.  In  dat  geval  kan  het  echter  gebeuren  dat  je geen  gebruik  kunt  maken  van  alle  mogelijkheden  van  onze  website  of  dat  je geen  toegang  hebt tot  onderdelen  van  onze  website.  BS maakt  geen  gebruik  van  speciale  software  of  cookies  om  de  identiteit  of  het  gedrag  van  de  individuele  bezoeker  te  achterhalen.

BS maakt  gebruik  van Google  Analytics  om  bij  te  houden hoe  effectief  onze  Adwords-Advertenties bij  Google  zoekresultaatpagina’s  zijn  en  hoe  bezoekers  onze  website  gebruiken.  De  informatie  die  hiervoor  wordt  verkregen  waartoe  het  IP-adres  behoort,  wordt  overgebracht  naar  Google.  Deze  gegevens  worden  door  Google  opgeslagen op  servers  die  in  de  Verenigde  Staten  staan.  Om  hier  meer  informatie  over  in  te  winnen  kunt  je het  privacy  beleid van  Google nalezen.  BS heeft  Google  Analytics  ingesteld  aan  de  hand  van  de  instructies  van  de  Autoriteit  Persoonsgegevens.  Hierdoor  is  de  invloed  op  de  privacy  van  onze  bezoekers  minimaal. 

De  informatie  wordt  door  Google  gebruikt  om  rapporten  over  de  website  aan  BS te  kunnen  verstrekken,  om  te  bekijken  hoe  de  website  gebruikt  wordt.  Deze  informatie  kan  door  Google  verschaft  worden  aan  derden  voor  zover  derden  de  informatie  namens  Google  verwerken  of  wanneer  Google  wettelijk  verplicht  is  tot  informatieverschaffing.  BS heeft  hier  geen  enkele  invloed  op.  BS heeft  Google  geen  toestemming  gegeven  om  de  verkregen  analytics  informatie  voor  andere  diensten  van  Google  te  gebruiken.

Met  jouw toestemming  plaatsen  wij  “tracking  cookies”  op  jouwcomputer.  Deze  cookies  gebruiken  wij  om  bij  te  houden  welke  pagina’s  je bezoekt,  om  zo  een  profiel  op  te  bouwen  van  je online  gedrag. Dit  profiel  is  niet  gekoppeld  aan  jouwnaam,  adres,  e-mailadres  en  dergelijke, maar  alleen  om  advertenties  af  te  stemmen  op  jouwprofiel  zodat  deze  zo  veel  mogelijk  relevant  voor  je zijn.

We  gebruiken  een  aantal  typen  cookies.  We  gebruiken  functionele  en  analytische  cookies.  Maar  we  gebruiken  ook  cookies  om  social  media  functionaliteiten  mogelijk  te  maken.  Denk  hierbij  aan  een  Like-knop,  een  Google  Maps  kaart  of  een  YouTubefilmpje.

Naar  de  voornoemde  cookies  gebruiken  we  ook  advertentiecookies.  We  plaatsen  zelf  advertentiecookies  maar  maken  ook  gebruik  van  derde  partijen  die  advertentiecookies  plaatsen.  De  informatie  uit  deze  advertentiecookies  kunnen  we  gebruiken  om  je  zo  relevant  mogelijke  aanbiedingen  te  doen.  Ook  kunnen  we  door  middel  van  deze  cookies  bijhouden  welke  advertenties  je  al  hebt  gezien.

Tot  slot  maken  we  gebruik  van  een  tracking-cookie  om  surfgedrag  op  de  website  te  volgen  om  te  kunnen  zien  waar  wij  onze  website  kunnen  verbeteren.  Zo’n  cookie  helpt  ons  om  te  zien  of  jij  als  klant  alles  op  de  website  kunt  vinden.  We  gebruiken  deze  cookie  niet  om  jouw  gedrag  te  analyseren  maar  alleen  om  te  kijken  of  onze  websites  voldoen  aan  de  hoge  standaard  die  wij  daaraan  stellen. 

Hoe  lang  bewaren  wij  je gegevens  voor  deze  doelen?
Hoe  lang  we  jouw  persoonsgegevens  bewaren  verschilt  per  verwerking.  In  deze  privacyverklaring  wordt  per  verwerking  aangegeven  hoe  lang  de  betreffende  persoonsgegevens  bewaard  worden. 

BS kan  ervoor  kiezen  om  bepaalde  persoonsgegevens  niet  (direct)  te  verwijderen  indien  dit  gezien  wettelijke  bewaartermijnen  van  BS verplicht is,  en  het  bewaren  van  deze  gegevens  geen  onevenredige  inbreuk  maakt  op  jouw privacy.

Welke  partijen  hebben toegang  tot  welke gegevens?
Het  is  mogelijk  dat  BS bij  het  uitvoeren  van  zijn  dienstenbepaalde  persoonsgegevens  deelt  met  derde  partijen  als  dit  redelijkerwijs  noodzakelijk  is.  Deze  partijen  zijn:
• IT-partner  voor  hosting  en  onderhoud  website,  apps  en  systeem;
• Kredietverzekeraars  en  bureaus  die  de  kredietwaardigheid  toetsen;
• Overheidsinstellingen  zoals  de  Belastingdienst;
• Installateurs;
• Overige  derden  voor  de  uitvoering van  de  activiteiten  van  BS,  zoals  transporteurs,  service-en  reparatiebedrijven,  e-mail- en  postverwerkers.  Voor  zover  deze  derden  bij  het  uitvoeren  van  de  betreffende  diensten  en  bedrijfsactiviteiten  je gegevens  verwerken,  doen  zij  dit  in  hoedanigheid  van  verwerker  voor  BS en  heeft  BS de  vereiste  technische  en  organisatorische  maatregelen  getroffen  om  te  verzekeren  dat  jouwgegevens  uitsluitend  voor  bovenstaande  doeleinden  worden  verwerkt.

Met  de  (externe)  partijen  die  toegang  hebben  tot  persoonsgegevens worden  (voor  zover  mogelijk)de  gegevens  geanonimiseerd en  worden  er  aparte  overeenkomsten  gesloten  ter waarborging  van geheimhouding  en  rechtmatige  omgang  met  persoonsgegevens. 

Wij  zullen  de  persoonsgegevens  nooit  zonder  toestemming  verkopen,  verspreiden  of  leasen  aan  derden  die  als  doel  hebben  de  gegevens  te  gebruiken  voor  direct  marketing.  Uitsluitend  indien  BS hiertoe  wettelijk  is  verplicht,  worden  persoonsgegevens  verstrekt  aan  toezichthouders,  fiscale  autoriteiten  en  opsporingsinstanties.  BS zal  in  dergelijke  gevallen  passende  maatregelen  nemen  die  redelijkerwijs  nodig  zijn  om  te  waarborgen  dat  jouwgegevens  zo  goed  mogelijk  worden  beschermd.

Hoe  beveiligen  wij  je gegevens?
BS gaat  uiterst  zorgvuldig  om  met  jouwpersoonsgegevens.  Wij  hebben  verschillende  passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  genomen  om  je persoonsgegevens  te  beveiligen  tegen  verlies  of  onrechtmatig  gebruik,  die  gezien  de  daarmee  gemoeide kosten  en  de  aard  van  de  persoonsgegevens  redelijk  zijn. Zo  beveiligen  wij  onze  systemen  en  applicaties  volgens  de  geldende  standaarden  voor  informatiebeveiliging,  zoals pseudonimisering,  versleuteling  van  persoonsgegevens,  beveiliging  door  middel  van  een  actieve  firewall,  up-to-date  virusscanners  en  een  informatiebeveiligingsbeleid  dat  erop  gericht  is  om  op  permanente  basis  de  vertrouwelijkheid,  integriteit  en  beschikbaarheid  van  de  verwerkingssystemen  en  diensten  te  garanderen.

Vragen  en  verzoeken  om  inzage,  correctie  en  verwijdering
Een  Account  kan  door  de  betrokkene  op  ieder  gewenst  moment  worden  opgezegd.  Binnen  het  Account  kunnen  betrokkenen  tevens  de  door  hun  opgegeven  informatie  wijzigen. Indien  je bent  aangemeld  voor  een  nieuwsbrief  bevat  elke  nieuwsbrief  instructies  om  je af  te  melden.

Je hebt  te  allen  tijde  de  mogelijkheid  om  je  rechten  met  betrekking  tot  persoonsgegevens  uit  te  oefenen.  BS  werkt  uiteraard  mee  aan  de  uitoefening  van  jouw  rechten.  Zo  heb  je  wettelijk  de  volgende  rechten:
- Recht  op  informatie;
- Recht  op  inzage;
- Recht  op  correctie;
- Recht  om  bezwaar  te  maken;
- Recht  op  dataportabiliteit
- Recht  op  beperking  van  verwerking;
- Recht  om  vergeten  te  worden/verwijderingsverzoek;

Als  je klachten  hebt over  de  manier  waarop  wij  met  jouw gegevens  omgaan,  laat  ons  dit  dan  weten,  zodat  wij  hiermee  aan  de  slag  kunnen.  Je hebt ook  het  recht om een  klacht  in  te  dienen  bij  de  Autoriteit  Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken  tot  inzage,  correctie  en/of  verwijdering  van  persoonsgegevens  kunnen  worden  verstuurd  naar:
Boer  Staphorst  B.V.
Achthoevenweg  2
7951 SK
STAPHORST
info@boer-staphorst.nl
0522-466800 (voor  informatie  en  vragen)